Diagnostyka zaburzeń akomodacji

Akomodacja oka – zaburzenia

Akomodacja jest jednym z mechanizmów wzrokowych pozwalających na obserwację obiektów znajdujących się w różnych odległościach. Poza naturalnymi procesami zmniejszającymi jej zakres zaczynającymi się po 40 roku życia określanymi jako presbiopia, bardzo często może dojść do zaburzeń w jej sprawnym funkcjonowaniu znacznie wcześniej. Jednym z głównych sprawców jest nadmierna praca wzrokowa z bliskich odległości. Szczególnie teraz w dobie powszechnego użytkowania smartfonów, wielogodzinnej pracy przy komputerze może pojawić się dysfunkcja w aparacie akomodacyjnym. Przejawiać się to może pogorszeniem ostrości wzroku, trudnościami w dłuższej pracy wzrokowej na krótszych lub dalszych odległościach, bólami głowy, trudnościami w koncentracji, problemami z czytaniem. W naszym gabinecie zdiagnozujemy ewentualne problemy akomodacyjne i zaproponujmy możliwości poprawy tej funkcji wzrokowej.
Przygotowanie do badania:

  • przed badaniem proszę nie obciążać układu wzrokowego poprzez nadmierne użytkowanie smartfona, komputera,
  • jeśli nosisz już okulary zabierz je ze sobą, weź również ostatnią receptę na okulary (kopertę), wyniki badan okulistycznych – jeśli posiadasz,
  • zarezerwuj sobie co najmniej 60 minut.

 

Dzieci do 16 roku życia mogą być badane tylko w obecności rodzica lub opiekują prawnego.