Gwarancja adaptacji korekcji progresywnej

 
Okulary progresywne
Okulary progresywne są to okulary oferowane osobom obarczonym ograniczeniami akomodacji, których zadaniem jest umożliwienie komfortowego widzenia na odległości dalekie,  bliskie oraz pośrednie.

Soczewki
Soczewki progresywne  mają specyficzne konstrukcje optyczne, które są uśrednianie do typowych dla określonej wady wzroku i amplitudy akomodacji.  Niemniej mogą się zdarzyć przypadki odbiegające od średniej, gdzie proces adaptacji do ich użytkowania nie będzie przebiegał pozytywnie, a pacjent ostatecznie stwierdzi brak komfortu użytkowania takiej konstrukcji optycznej.

Biorąc pod uwagę taką możliwość, udzielamy pacjentom nawet do 3 miesięcy gwarancji na adaptację do korekcji progresywnej. W przypadku braku adaptacji zaproponujemy ponowny bezpłatny pomiar refrakcji i w przypadku, jeśli wynik będzie odbiegał od poprzedniego bezpłatnie dostarczymy nowe okularowe  soczewki progresywne. W przypadku jeśli przyczyną braku adaptacji nie będzie błąd pomiaru refrakcji, pacjent otrzyma bezpłatnie dwa zestawy soczewek okularowych  (do bliży i do dali)  podobnej klasy, które zostaną bezpłatnie wprawione w powierzone oprawy okularowe